اخبار سايت

شهادت شهید محسن فخری زاده

 
عکس خانم بابازاده
شهادت شهید محسن فخری زاده
از خانم بابازاده در یکشنبه، 9 آذر 1399، 9:16 عصر
 ترور ناجوانمرانه شهید محسن فخری زاده تسلیت باد.
دشمن باید منتظر باشد و سخت عقوبت خواهند دید.
راه این شهید ادامه دارد.......